Reserveren

Zou je willen reserveren, dan zien we graag onderstaande informatie tegemoet. Gebruik hiervoor gerust het formulier. NB. Alle * vragen moeten ingevuld zijn voor versturen, anders verzend hij niet. 

Wil je snel weten of er plaats is? Bel of app  T 06-44492327.  
BGG: Spreek even in (voicemail). Er wordt namelijk ook tussendoor buitenshuis gewerkt.

 Weetje...

Reserveer je een plaats, dan verwacht je dat wij er één voor je vrijhouden. Anders kom je voor niks.
Omgedraaid, houden wij plaats voor je vrij, dan verwachten wij ook dat je komt. Dus een reservering is niet geheel vrijblijvend en annulering hoeft niet kosteloos te zijn als je de reservering alsnog afzegt.